Elektronik Sigaralarin Arti ve Eksileri - 2

Aynı zamanda, "e-sigaralardan nikotin alımından sonra kalp atış hızının arttığına" ve "e-sigara aerosollerinde (örneğin formaldehit, akroleinde) bulunan bazı kimyasalların DNA hasarına ve mutajeneze neden olabileceğine" dair önemli kanıtlar vardır.

Bu önemlidir, Vaporesso Elektronik IQOS Heets Purple Sigara Tütünü çünkü bundan e-sigaraların uzun süreli kullanımının kanser riskini artırabileceğini ve raporun yazarlarını yazabileceğini düşünülebilir. Aslında, Aspire Nautilus elektronik sigara Spryte Elektronik Sigara rapor, kanserin orta düzeydeki biyobelirteçlerini kullanan ve sonuçları bu hipotezi destekleyen hayvansal çalışmaları ifade eder.

Bununla birlikte, Vaporesso Renova Zero Pod Elektronik Sigara yazarlar bu çalışmaların yalnızca "sınırlı kanıt" seviyesine ulaştığını ve "maruz kalma seviyelerinin insan kanserojenezine katkıda bulunacak kadar yüksek olup olmadığının" belirlendiğini vurgulamaktadır.

Ek olarak, "[t] burada e-sigara kullanımının insanlarda ara kanser uç noktaları ile ilişkili olup olmadığına dair bir kanıt yoktur" diyor.

Solunum ve gelişimsel etkiler
Raporda, "e-sigaraların insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olup olmadığına dair kanıt yoktur."

Ancak mevcut çalışmaların derinlemesine analizi, e-sigaraların gençlerde öksürme ve hırıltılığın yanı sıra astım alevlenmelerinde bir artışa yol açabileceğine dair makul kanıtlar buldu .

Bununla birlikte, iqos yetişkin kullanıcılar üzerindeki etkiler biraz farklı olabilir. Raporda, "tamamen veya kısmen e-sigaraya geçiş yapan astımlı erişkin sigara içenler arasında akciğer fonksiyonlarında ve solunum semptomlarında iyileşme için sınırlı kanıt olduğu" bulundu.

Sınırlı kanıtlar ayrıca "tamamen veya kısmen e-sigaraya geçiş yapan KOAH'lı yetişkin sigara içicileri arasında kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin azaltılması için bulundu.

Gebelik ve gelişimsel etkiler açısından, raporda "e-sigaraların hamilelik sonuçlarını etkileyip etkilemediğine dair kanıt bulunamamıştır" ve "maternal e-sigara kullanımının fetal gelişimi etkileyip etkilemediğine dair yetersiz kanıtlar" bulundu.

Raporda, e-sigaraların yetişkinlerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olup olamayacağı ve hangi şartlar altında olacağı konusunda tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ve e-sigara kullanımının gençler arasında erişimi kısıtlayarak ve eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi yoluyla teşvik edilmeleri gerektiği belirtildi. kampanyaları.
10.09.2019 03:49:41
rosaria_prevost
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one